skip to Main Content

ANBI Status

De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging heeft de ANBI status. Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Meer informatie: www.anbi.nl.

Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV).

KVK: 27315546

E-mail: info@rett.nl

Bestuur

Historie

De vereniging komt voort uit het Rett Syndroom Netwerk, opgericht in 1998 en opgegaan in de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging tijdens haar oprichtingsvergadering in december 2008 in Utrecht.

Bestuur en andere functies van de vereniging

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door

Mariëlle van den Berg, Voorzitter
marielle.van.den.berg@rett.nl
Ik ben Mariëlle van den Berg en moeder van 4 kinderen, waarvan Robin Kortekaas de oudste dochter is. Tevens ben ik orthopaedisch chirurg. Door deze combinatie zijn beide kanten van de gezondheidszorg mij bekend geworden. Op internationale Rett-congressen heb ik ervaren hoe andere medici/Rett-ouders invulling geven aan hun bijzondere situatie. Ik hoop met mijn kennis en ervaring een waardevolle bijdrage te mogen leveren voor de NRSV en de leden te kunnen informeren over actuele ontwikkelingen.

Barbara Cassenaar, Secretaris
barbara.cassenaar@rett.nl

Ad Linssen, Penningmeester
ad.linssen@rett.nl

Jaarveslagen

Hier vindt u onze jaarverslagen

Jaarverslag 2016 (goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2017)

Jaarverslag 2015 (goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 20 mei 2016)

Jaarverslag 2014 (goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 29 mei 2015)

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarrekeningen

Hier vindt u onze jaarrekeningen

Jaarrekening 2016 (goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2017)

Jaarrekening 2015 (goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 20 mei 2016)

Jaarrekening 2014 (goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 29 mei 2015)

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Back To Top
X