skip to Main Content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Annemieke Wagemans

ARTS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN RETT EXPERTISECENTRUM MAASTRICHT

Annemieke Wagemans is Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Naast haar werkzaamheden binnen de Koraalgroep, een grote organisatie voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap, is Annemieke Wagemans werkzaam in het MUMC+.

Haar werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die van de kinderarts EAA (Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen). Annemieke Wagemans functioneert dan ook als hoofdbehandelaar voor volwassenen (> 18 jaar). Vanuit deze aanstelling neemt zij ook deel aan de zogenaamde Rett Poli, georganiseerd door het Rett Expertisecentrum Maastricht. Zij heeft veel ervaring binnen dit vakgebied en haar speciale interesse ligt bij de transitie van zorg, dus van kind naar volwassenheid en bij advance care planning.

Wie coördineert de zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking?

Als een kind met een verstandelijke beperking volwassen wordt, dan houdt de zorg van de kinderarts op en verandert er veel. Van één specialist (de kinderarts) in het ziekenhuis die de zorg coördineert en die ook klinisch kan opnemen, gaat de cliënt over naar meerdere medisch specialisten die vaak minder ervaring hebben met mensen met een verstandelijke beperking.

Idealiter coördineert de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) deze zorg en streeft naar een netwerk van medisch specialisten die kennis hebben van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. AVG’s zijn vaak verbonden aan grote zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (zie voor een overzicht van poliklinieken in Nederland www.nvavg.nl). Zo is de continuïteit en coördinatie binnen dergelijke zorginstelling voor bewoners en cliënten gewaarborgd door een AVG.

Soms zijn zij ook via een polikliniek verbonden aan de instelling en is het mogelijk voor thuiswonenden om een AVG te consulteren. Dit loopt echter niet altijd soepel, onder andere veroorzaakt door problemen rondom de financiering van dit poliklinisch werk. In een aantal situaties doen AVG’s poliklinisch werk binnen een ziekenhuis. Zij hebben echter geen regie over ziekenhuisbedden. Opname van een volwassene met een verstandelijke beperking moet dan plaatsvinden op een algemene afdeling, zoals interne of orthopedie. Dat geeft vaak praktische problemen.

Annemieke Wagemans

Annemieke Wagemans
Arts Verstandelijk Gehandicapten

Zo is het op een kinderafdeling gebruikelijk dat een ouder 24 uur bij het kind aanwezig kan zijn en zijn ook de kamers hiervoor ingericht. Binnen de volwassen afdeling is die vanzelfsprekendheid er niet en zijn de faciliteiten ook niet altijd voorhanden.

Momenteel is er in het Rett expertisecentrum in Maastricht een soepele overgang van kind naar jeugdzorg. Binnen de Rett poli zijn een aantal ‘vaste‘ specialisten betrokken en verbonden binnen het team en wordt de zorg van de kinderarts Merel Klaassens, als vanzelf overgenomen door de AVG arts, Annemieke Wagemans.

Toekomstig streven

Annemieke Wagemans erkent dat er landelijk veel winst te behalen is. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), waar zij ook deel uit maakt, is bezig om hier een slag in te maken. Zij streven al jaren naar een poliklinisch tarief, zodat ook mensen die niet in een instelling wonen gebruik kunnen maken van de expertise van de AVG.

De verwachting is dat dit tarief er in 2020 zal komen. Er wordt hierbij ook onderhandeld over bredere pakketten, zodat ook de expertise van andere professionals, zoals een gedragswetenschapper kan worden ingeroepen en kan worden betaald.

Meer informatie vindt u op www.nvavg.nl. Hier is ook de ‘Handleiding transitie van zorg bij adolescenten met een verstandelijke beperking’, te lezen.

Back To Top