skip to Main Content

Leonieke over Rett dochter Marilou in weekblad Margriet

Vlak voor kerst verscheen het mooie verhaal van moeder Leonieke over haar Rett dochter Marilou en het terug vinden van haar stem in het kerstnummer van het weekblad Margriet. Hoe het het leven van haar dochter heeft verrijkt nu ze een oogbestuurde spraakcomputer kan gebruiken.
Over het krijgen van de diagnose Rett Syndroom en wat dat heeft gedaan met haar en haar gezin.
Leoniekes missie is: geloven in mogelijkheden!

Back To Top
X