skip to Main Content

Verkoop spaarsokjes door de familie Geersen

Familie Geersen is al enkele jaren actief t.b.v. de NRSV met het verkopen van o.a. spaarsokjes. We mochten een bedrag ontvangen van EUR 2.150 en zijn Hannie en Hans Geersen zeer erkentelijk voor het werk wat ze doen en de tijd die ze besteden aan de NRSV.

Back To Top
X