skip to Main Content

Beoordelingscommissie – procedure

De beoordelingscommissie, bestaat uit:

  • Prof. dr. Leopold Curfs, Hoogleraar Verstandelijke Handicap aan het MUMC+ en directeur van het Gouverneur Kremers Centrum;
  • Prof. Dr. Hans van Balkom, psycholinguïst en Bijzonder hoogleraar op het gebied van ‘Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met meervoudige beperkingen’ aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • mevrouw M. van den Berg, Orthopedisch Chirurg en Voorzitter van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging.

Procedure

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen individueel van elkaar en blind (zonder te weten wie de inzending heeft ingediend) zowel de samenvattingen, niet-digitaal materiaal en (uitgebreide) toelichtingen die behoren bij een eventuele tweede beoordelingsronde. De beoordelingscommissie zal eenmalig bij elkaar komen om uiteindelijk te besluiten welke inzending tot winnaar wordt uitgeroepen.

In het geval een Masterthesis / project wordt ingezonden waarbij een van de leden van de beoordelingscommissie betrokken is geweest (bijv lid in project-/ontwikkelgroep), dan zal dit lid van de beoordelingscommissie deze inzending niet mee beoordelen.

De inzending wordt beoordeeld op een aantal kwalitatieve aspecten. Belangrijke aspecten zijn:

  • het innovatieve karakter,
  • de relevantie van de inzending in het kader van het Rett Syndroom,
  • de aandacht voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk.
Back To Top
X