skip to Main Content

Rett Expertise Centrum Maastricht

Op 24 september 2011 werd het Expertise Centrum Rett syndroom geopend in het Maastricht Universitair Medische Centrum (MUMC). Initiatiefnemers van dit centrum zijn het Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC en Stichting Terre – Rett Syndroom Fonds. Met dit Expertise Centrum is een basis gelegd voor een verbeterde en individueel gerichte behandeling van symptomen bij kinderen met het Rett syndroom. Naast behandeling vindt in dit Expertise Centrum het hersenstamonderzoek plaats, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen met het Rett syndroom.

Aan de hand van het hersenstamonderzoek worden de autonome c.q. zelfsturende functies van de hersenstam beoordeeld. Gezien de premature ontwikkeling van de hersenstam bij veel kinderen met het Rett syndroom, is de controle op de autonome functies, zoals hartritme, bloeddruk en ademhaling, vaak ernstig verstoord. De mate van verstoring varieert per persoon en kan verschillende problemen veroorzaken.

RECM Dossiers

Back To Top
X