Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

In Mill (Noord-Brabant) is dit jaar in april weer de jaarlijkse Goede Doelen Week Mill gehouden. Er is een mooie opbrengst uit gekomen voor onze vereniging van € 632, hartelijk bedankt!
En niet alleen was er een hogere opbrengst voor ons, maar ook voor alle andere goede doelen, bijzonder toch in deze tijd.

Het Gehandicapte Kind
Geertje Braks, moeder van Floor met het Rett syndroom, heeft eerder gecollecteerd voor Stichting Het Gehandicapte Kind waarbij de helft van de collectebus naar de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging gaat. Sinds 2017 hebben ze in haar woonplaats Mill gekozen voor een nieuwe opzet, namelijk een Goede Doelen Week waarin voor veel goede doelen in één week gecollecteerd wordt. Ook in deze opzet gaat de helft van de opbrengst voor Het Gehandicapte kind naar onze vereniging. Geertje is nog steeds actief in de organisatie.

Gezamenlijke collecte
Het grote voordeel van deze gezamenlijke collecteweek is dat de inwoners van Mill maar één keer per jaar een collectant aan de deur krijgen wat door hen, maar ook door de collectanten als zeer positief wordt ervaren.

Back To Top