Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Landelijk netwerk Rett Syndroom & Fysiotherapie

Vanuit het Rett Expertisecentrum Maastricht en de NRSV is in 2018 het landelijke netwerk Rett Syndroom & Fysiotherapie opgericht. Het netwerk bestaat uit fysiotherapeuten die werkzaam zijn met kinderen, tieners en/of volwassenen met het Rett syndroom.

Doel

Een groep vormen van fysiotherapeuten die kennis en informatie hebben op het gebied van Rett syndroom en motoriek en met actuele inzichten aan de slag kunnen bij de behandeling van personen met het Rett syndroom.

Missie

Het netwerk brengt fysiotherapeuten, die werken met personen met het Rett syndroom, met elkaar in contact om de behandelcompetentie en -capaciteit in Nederland te vergroten. Deze specialisten kunnen dan lokaal de voorwaarden creëren voor een zo optimaal mogelijke motorische ontwikkeling van personen met Rett syndroom.

Organisatie

Het landelijke netwerk komt twee keer per jaar een dag bij elkaar om casuïstiek te bespreken, elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en recente wetenschappelijke inzichten.
Meer informatie voor zorgverleners en professionals vindt u hier.

Activiteiten voor ouders/verwanten

Er zullen in de toekomst ook activiteiten georganiseerd worden voor ouders over dit onderwerp, zie de nieuwsberichten en de agenda. Ook zijn er webinars beschikbaar over allerlei thema’s.

Contact

Voor vragen of het verwijzen van een fysiotherapeut of andere zorgverlener naar het netwerk, verwijzen we naar de contactgegevens.

Back To Top