Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Het spreekuur op de polikliniek van het Rett Expertisecentrum vindt iedere eerste woensdag van de maand plaats in het MUMC Maastricht.
Het spreekuur start om 13.20 uur en sluit af om 15.30 uur voor vijf personen met Rett syndroom.
Er wordt een kamer gereserveerd voor u en uw kind waar de behandelaars u bezoeken.
Voor elk artsenbezoek is circa 20 minuten gepland.
Zie hier meer informatie over de mogelijk aanwezige specialisten.

Omdat er momenteel geen AVG-arts betrokken is worden kinderen boven de 18 jaar helaas momenteel niet gezien op het spreekuur. Als ouders van deze kinderen vragen hebben, adviseren wij dat de behandelend arts contact opneemt om te overleggen met een van de specialisten van het expertisecentrum.

Aanmelden en gang van zaken

De behandelend specialist van uw kind kan u en uw kind verwijzen naar het REC. Na aanmelding ontvangt u de uitnodiging voor het spreekuur. Wij streven er naar dit binnen twee maanden te realiseren. De wachttijd voor een polibezoek is op dit moment helaas langer.

Brengt u voor het eerst een bezoek aan het Rett Expertisecentrum, dan ontvangt u per mail een uitgebreide vragenlijst voorafgaand aan het polibezoek. Op die manier leren we uw kind al een beetje kennen en kunnen we zo nodig medische informatie opvragen bij uw behandelend arts.

Bij nieuw aangemelde Rett kinderen worden altijd röntgenfoto’s gemaakt van de wervelkolom en/of het bekken. Voor controles worden deze foto’s alleen gemaakt als de orthopeed van het Expertisecentrum dit nodig vindt. De afspraak voor het maken van deze röntgenfoto’s wordt altijd ingepland voorafgaand aan het polibezoek. Dit zal zijn tussen 11.20 en 12.40 uur.

Tussen 13.20 en 15.30 uur ontvangt u de artsen en kunt u met hen uw vragen bespreken.

De controle afspraken vinden soms jaarlijks plaats, andere tweejaarlijks, of nog later, op het moment dat u vragen heeft. Hoe dit vervolgtraject er uitziet wordt met u besproken tijdens uw bezoek.

Bereikbaarheid

Zie de pagina Contact.

Logeermogelijkheid

Aangezien onze bezoekers afkomstig zijn uit heel Nederland, is de combinatie van reizen en polibezoek soms een belasting. Voor deze gezinnen bestaat de mogelijkheid om een overnachting te boeken in de Ronald McDonald Kindervallei te Valkenburg.

Deze overnachting is te reserveren door contact op de nemen met de Kindervallei via nummer 043-6049250 en erbij te vermelden dat de overnachting is in het kader van het bezoek aan het Rett Expertisecentrum in het MUMC.
Zij hanteren gastvriendelijke tarieven (€35,00 per nacht voor een appartement in het laagseizoen), waarbij het hartelijke team en haar vrijwilligers er alles aan doen om uw verblijf zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken. Verder beschikt de Kindervallei over de gevraagde hulpmiddelen die er nodig zijn tijdens uw verblijf.

Back To Top