skip to Main Content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

ANBI Status

De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging heeft de ANBI status. Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Meer informatie: www.anbi.nl.

Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV).

KVK: 27315546

E-mail: info@rett.nl

Jaarrekeningen

Hier vindt u onze jaarrekeningen

Jaarrekening 2018  (Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 24 mei)

Jaarrekening 2017 (Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2018)

Jaarrekening 2016 (Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2017)

Jaarrekening 2015 (Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2016)

Jaarrekening 2014 (Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2015)

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Back To Top