Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Landelijk netwerk Rett Syndroom & Logopedie

Vanuit het Rett Expertisecentrum Maastricht en de NRSV is in 2017 het landelijke netwerk Rett Syndroom & Logopedie opgericht. Het netwerk bestaat uit logopedisten en communicatiedeskundigen die werkzaam zijn met kinderen, tieners en/of volwassenen met het Rett syndroom.

Doel

Een groep vormen van logopedisten en communicatiedeskundigen die kennis en informatie hebben op het gebied van Rett syndroom en Ondersteunde Communicatie en met actuele inzichten aan de slag kunnen bij de behandeling van personen met het Rett syndroom.

Missie

Het netwerk brengt logopedisten, die werken met personen met het Rett syndroom, met elkaar in contact om de behandelcompetentie en -capaciteit in Nederland te vergroten. Deze specialisten kunnen dan lokaal de voorwaarden creëren voor succesvolle communicatie en deelname aan de maatschappij door personen met Rett syndroom.

Organisatie

Het landelijke netwerk komt twee keer per jaar een dag bij elkaar om casuïstiek te bespreken, elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en recente wetenschappelijke inzichten.
Meer informatie voor zorgverleners en professionals vindt u hier.

Activiteiten voor ouders/verwanten

Er worden diverse workshops en studiedagen georganiseerd voor ouders over dit onderwerp, soms in combinatie met zorgverleners en professionals. Zie de nieuwsberichten en de agenda. Ook zijn er webinars beschikbaar over allerlei thema’s.

Contact

Voor vragen of het verwijzen van een logopedist of andere zorgverlener naar het netwerk, verwijzen we naar de contactgegevens.

Back To Top