Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Landelijk netwerk Rett syndroom & Educatie

Vanuit de NRSV is in 2021 het landelijke netwerk Rett syndroom & Educatie opgericht. Eerst nog netwerk Rett syndroom & Onderwijs genoemd. Het netwerk bestaat uit leerkrachten, begeleiders en andere professionals die werkzaam zijn met kinderen, tieners en/of volwassenen met het Rett syndroom.

Doel

Een groep vormen van leerkrachten, begeleiders en andere professionals die kennis en ervaring hebben op het gebied van Rett syndroom en educatie en onderwijs en met actuele inzichten aan de slag kunnen bij het lesgeven aan en begeleiden van personen met het Rett syndroom.

Missie

Het netwerk brengt leerkrachten, begeleiders en andere professionals, die werken met personen met het Rett syndroom, met elkaar in contact om de competentie en capaciteit in Nederland te vergroten op het gebied van educatie aan mensen met Rett syndroom. Deze specialisten kunnen dan lokaal de voorwaarden creëren voor succesvolle educatie en deelname aan de maatschappij door personen met Rett syndroom.

Organisatie

Het landelijke netwerk komt twee keer per jaar een dag bij elkaar om casuïstiek te bespreken, elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en recente wetenschappelijke inzichten.
Meer informatie voor zorgverleners en professionals vindt u hier.

Activiteiten voor ouders/verwanten

Er worden diverse workshops en studiedagen georganiseerd voor ouders over dit onderwerp, soms in combinatie met professionals. Zie de nieuwsberichten en de agenda. Ook zijn er webinars beschikbaar over allerlei thema’s.

Contact

Voor vragen of het verwijzen van een leerkracht, begeleider of andere zorgprofessional naar het netwerk, verwijzen we naar de contactgegevens.

Back To Top