Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland
Kitty van der Werff, Gill Townend en Gerna Scholte

In januari 2020 is het Netwerk Rett Syndroom & Onderwijs opgericht onder de bezielende leiding van Gerna Scholte (taal-spraakpatholoog) en Kitty van der Werff (leerkracht).

Inmiddels telt het netwerk ongeveer 50 leden waaronder veel leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, onderwijs-assistentes en begeleiders. Het netwerk is nog jong en volop in ontwikkeling.

Doelen
Het doel van het netwerk is tweeledig. Enerzijds is dat het vergroten en delen van kennis en ervaring van de onderwijsprofessionals, hierdoor kunnen we elkaar versterken.
Anderzijds is dat voorzien in de hulpvraag van ouders. Dat is ook de reden dat we een enquête hebben opgesteld. Aan de hand van de uitkomst hiervan wordt een meerjarenplan opgesteld. Dus lieve ouders, laat je stem horen! Jullie mening en ervaring is van grote waarde voor ons en daarmee voor alle kinderen.

Enquête
Via deze link kun je de enquête invullen. Hij bestaat uit maximaal 9 vragen en kan tot september worden ingevuld. Qua tijd zal het ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Alvast heel hartelijk bedankt voor het invullen!

Kitty en Gerna
kitty.van.der.werff@rett.nl

Back To Top