Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

De Feestweek houdt in dat elke buurtvereniging een thema verzint en dat (liefst) elke bewoner zijn of haar tuin versiert naar dit thema met als belangrijkste de VERLICHTING. Die week brandt elke avond de verlichting en komen mensen uit en rond Hoornaar kijken met de fiets, auto, lopend  en soms zelfs een treintje voor de mensen die slecht ter been zijn.Elke 5 jaar is er in Hoornaar een Feestweek. We wonen nu 10 jaar in Hoornaar en maakten deze Feestweek voor de 2e keer mee.

Onze buurtvereniging had dit jaar het thema ‘Sprookjes’ uitgekozen en zo kwam het dat wij een heus ‘Knibbel-Knabbel-Knuisje-huisje’ in onze nieuwe tuin hadden staan. Met de verlichting en versieringen vielen (geld) prijzen te winnen De buurtverenging zette ook een tent op waar je elke avond enkele consumpties kon nuttigen en een keertje pannenkoeken kon komen eten. Het bestuur wilde dit keer een goed doel uitkiezen om de ‘opbrengst’ van deze feestweek aan te schenken. En hoe kon het ook anders met een Rett-meisje in de buurt; ze hadden de NRSV gekozen als goed doel! Wat leuk! Ze hadden een bord gemaakt met dit goed doel, het bekend gemaakt bij de Oranjevereniging en mij gevraagd om informatie. Ik had ze voorzien van folders, pennen, ballonnen en had natuurlijk een paar PortRETTenboeken neergelegd. We hebben een hele gezellige week gehad en aan het eind van de week werd Anne en mij een fantastische cheque overhandigd van maar liefst € 926,80 voor de NRSV. Lieve NRSV, namens ons maar met name namens de Buurtvereniging ‘De Groene Schans’ uit Hoornaar. ALSJEBLIEFT!

Monique Post, moeder van Anne

oktober 2015

Back To Top