Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

De Goede Doelen Week Mill heeft plaatsgevonden in april van dit jaar en heeft een groot bedrag opgebracht voor de goede doelen in totaal en voor de NRSV het mooie bedrag van € 469,36, hartelijk bedankt!

Geertje Braks, moeder van Floor met het Rett syndroom, heeft al jaren gecollecteerd voor de NSGK in november waarvan de helft van de collectebus naar de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging gaat.

Sinds 2017 hebben ze in haar woonplaats Mill echter gekozen voor een nieuwe opzet, namelijk een Goede Doelen Week waarin voor 16 goede doelen in één week gecollecteerd wordt. In totaal zijn er bij de hele organisatie ruim 200 vrijwilligers betrokken, waaronder 160 collectanten, welke in duo’s op pad zijn gegaan om alle huizen in Mill te bezoeken voor het ophalen van het collectegeld. Ook Geertje deed weer mee.

Het grote voordeel van dezegezamenlijke collecteweek is dat de inwoners van Mill maar één keer per jaar een collectant aan de deur krijgen wat door hen, maar ook door de collectanten als zeer positief wordt ervaren. Immers een aantal collectanten collecteerden voorheen meerdere keren per jaar voor verschillende doelen.

Back To Top