Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Op vrijdag 15 juni organiseerde de Tafelronde 152 De Haar de traditionele Haar-Ring Party. Net als de editie 2017 was de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging als goed doel gekozen. Het prachtige weer en een goede organisatie hebben zeker bijgedragen dat de veiling van alle ingebrachte stukken alsmede andere donaties en bijdragen van diverse sponsoren een totaal bedrag hebben opgebracht van €8.855.

Als NRSV zijn we bestuur en leden Tafelronde 152 De Haar, alle sponsoren, de veilingbieders en andere donateurs zeer erkentelijk voor deze opbrengst.

Back To Top