Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Het Rett Syndroom is complex en meer kennis en onderzoek op dit gebied is noodzakelijk.

De prijs staat open voor studenten aan Nederlandse Hogeschool/HBO of Universiteit die in het kader van hun Masterthesis het Rett Syndroom als centraal onderwerp hebben gekozen danwel er sprake is van een directe link met het Rett Syndroom.

De Masterthesis prijs staat open voor alle studierichtingen; Communicatie, Logopedie, Orthopedagogie, Voedingsleer, Ergotherapie of een medische invalshoek waaronder Neurologie of Gentherapie. Voor vragen of informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris van de beoordelingscommissie (zie “contact”).

De Masterthesis kan in Engelse of Nederlandse taal.

Back To Top