Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Er komen belangrijke veranderingen aan met betrekking tot vergoeding van spraakcomputers, heel goed! De Tweede Kamer heeft besloten dat software én hardware van spraakcomputers bij elkaar horen en beiden vergoed moeten worden. Ook is besloten €1,8 miljoen te reserveren voor vergoeding van spraakcomputers voor mensen die in een Wlz-instelling wonen. Mooie erkenning voor het feit dat spraakcomputers echt noodzakelijk zijn voor mensen die niet of niet goed kunnen spreken. Zij kunnen met een spraakcomputer hun stem tóch gebruiken.

Moties
Eerder werden er petities aangeboden aan kamerleden door mensen die een spraakcomputer nodig hebben. Ook Leonieke, moeder van Marilou met Rett syndroom, was daarbij betrokken via belangenvereniging ISAAC-NF. Naar aanleiding hiervan hebben meerdere kamerleden dit opgepakt. Lisa Westerveld van GroenLinks/PvdA heeft een aantal keren hiervoor gepleit in de Kamer en heeft de moties ingediend. Zij is zelf ook blij dat de voorstellen het gehaald hebben en dat mensen die vaak al op achterstand staan en soms letterlijk geen stem hebben nu wél gehoord worden: “Als je niet kunt communiceren is je wereld heel erg klein en dat is natuurlijk ongelooflijk eenzaam.”

Pictogram van www.arasaac.org

Hardware en software
Soms werd alleen de software voor een spraakcomputer vergoed. Er werd vanuit gegaan dat de benodigde hardware, bijvoorbeeld een iPad, toch al in gebruik is en dan ook als spraakcomputer gebruikt kan worden. Maar hardware moet aan specifieke eisen voldoen en is vaak speciaal ontwikkeld om als spraakcomputer te gebruiken. En als iemand anders in het gezin dan die iPad wil gebruiken, kun jij dus niet praten. Je hebt dus een apart systeem nodig dat je altijd als je stem kunt inzetten.

Onderzoek logopedisten
Onze coördinator van het netwerk Rett syndroom & Logopedie, Gerna Scholte, deed eerder onderzoek onder logopedisten. Daaruit bleek dat ze nu regelmatig geen aanvragen meer doen voor spraakcomputers voor mensen die in een instelling verblijven, omdat zij in het verleden te vaak een negatief antwoord kregen van de zorgkantoren. Slechts een deel van de kosten wordt vergoed met de huidige regeling. De rest moet de instelling betalen en daar is helaas vaak geen geld voor gereserveerd.

Er zal nu verder gesproken worden met de Nederlandse Zorgautoriteit hoe deze besluiten verder vorm te geven in de praktijk.

Annika
Op de twee foto’s zie je Annika. Zij heeft Rett syndroom, is 34 jaar en maakt sinds 2016 gebruik van een spraakcomputer. In gezelschap gebruikt ze deze ook vaak en als ze niet gehoord wordt, zet ze hem gewoon zelf harder totdat ze reactie krijgt. Zij heeft haar spraakcomputer echt nodig om te kunnen communiceren!

Meer info
Nieuwsbericht Isaac-NF over onderzoek Gerna Scholte mbt aanvraag spraakcomputers

Back To Top