Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland
Gea, Maaike en Ruud

De kinderen van openbare basisschool De Horizon in Asten hebben dit jaar een hartverwarmende kerstactie georganiseerd ten behoeve van twee goede doelen waaronder de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging. Vastberaden om een verschil te maken, bundelden ze hun krachten en bedachten ze creatieve manieren om geld in te zamelen voor dit belangrijke doel.

De Horizon zoekt ieder jaar een goed doel wat een binding heeft met de school. De NRSV raakt de Horizon omdat Ruud van Otterdijk, leraar op deze school, een oudere zus heeft met het Rett Syndroom. Voor Margo en alle andere mensen met het Rett Syndroom werd dus geld ingezameld. Bij de start van de kerstactie, vlak na Sinterklaas, hebben Gea (moeder van Margo) en Ruud een presentatie gegeven over het Rett Syndroom op school. De kinderen luisterden aandachtig en hebben op deze manier een beter beeld bij het goede doel en hoe het is om te leven met deze beperkingen.

De verkoop van snoepzakken bleek een zoet succes! De kleurrijke lekkernijen werden in duizendtallen verkocht. Ouders, leraren en leerlingen toonden hun inzet door de snoepzakken te verkopen. Naast de verkoop van snoepzakken hebben diverse bedrijven uit de gemeente een mooie sponsorbijdrage geleverd.
Het prachtige bedrag van €4500 werd op de jaarlijkse kerstviering uitgereikt aan onze ambassadeur Maaike Widdershoven. Het zal bijdragen aan onderzoek, ondersteuning en bewustwording rondom het Rett Syndroom.

De kerstactie van OBS De Horizon is niet alleen een bewijs van de gulle harten van de kinderen, maar ook van de positieve impact die een lokale gemeenschap kan hebben wanneer ze zich verenigt voor een goed doel. Wij danken de leerlingen en leraren van De Horizon en alle donateurs en sponsors voor hun inzet en bijdrage voor onze vereniging. De school kan trots zijn op zo’n succesvolle actie.

Back To Top