Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

In Mill (Noord-Brabant) is dit jaar in april weer de jaarlijkse Goede Doelen Week Mill gehouden en uitstekend verlopen. Met een prachtige opbrengst voor de NRSV van € 563, weer net iets meer dan vorig jaar, hartelijk bedankt!
Er was een groot enthousiasme onder de collectanten en de andere vrijwilligers. Ook dit jaar weer is de totale opbrengst voor de 16 Goede Doelen overschreden ten opzichte van vorig jaar.

Het Gehandicapte Kind
Geertje Braks, moeder van Floor met het Rett syndroom, heeft eerder jaren gecollecteerd voor Stichting Het Gehandicapte Kind waarvan de helft van de collectebus naar de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging gaat. Sinds 2017 hebben ze in haar woonplaats Mill gekozen voor een nieuwe opzet, namelijk een Goede Doelen Week waarin voor 16 goede doelen in één week gecollecteerd wordt. Ook in deze opzet gaat de helft van de opbrengst voor Het Gehandicapte kind naar onze vereniging.

Gezamenlijke collecte
Het grote voordeel van deze gezamenlijke collecteweek is dat de inwoners van Mill maar één keer per jaar een collectant aan de deur krijgen wat door hen, maar ook door de collectanten als zeer positief wordt ervaren. Immers een aantal collectanten collecteerden voorheen meerdere keren per jaar voor verschillende doelen.

Back To Top