Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Luc Zimmermann

PATIËNTENZORG RETT EXPERTISECENTRUM MAASTRICHT

Binnen het Rett Expertisecentrum werken verschillende afdelingen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) intensief met elkaar samen. Het betreft specialismen zoals de kindergeneeskunde (hoofd prof. dr. Luc Zimmermann), orthopedie (hoofd prof. dr. Lodewijk van Rijn) en KNO (hoofd afdeling prof. dr. Bernd Kremer). Hier is ook de afdeling Evenwichtsproblemen ondergebracht, waar het onderzoek naar oogbewegingen (eye-tracking) bij het Rett syndroom plaatsvindt.

In de vorige pRettpraat van juli 2017 heeft u kennis gemaakt met de leden van het Rett Expertisecentrum die vanuit hun specialisme een bijdrage leveren aan de Rettpolikliniek en betrokken zijn bij de klinische opnames. Vanuit de kindergeneeskunde zijn dit de kinderarts voor Erfelijke en Aangeboren aandoeningen Merel Klaassens en de kinderartsintensivist Dick van Waardenburg. Het hoofd van hun vakgroep Kindergeneeskunde aan het Maastricht UMC+ is professor Luc Zimmermann.

Professor Luc J.L. Zimmermann werd geboren in 1959 in België. Hij behaalde zijn artsendiploma in 1984 en deed zijn opleiding tot kinderarts in Leuven, België (1984-1989). Hij volgde zijn opleiding tot neonatoloog van 1989 tot 1992 in Canada, (Hospital for Sick Children en de universiteit van Toronto). Hij was van 1992 tot 2003 stafl id Neonatologie in het Erasmus Medisch Centrum – Sophia in Rotterdam, waar hij hoofd van de afdeling Neonatologie was van 2000 tot 2003.

In 1995 promoveerde hij op een onderzoek naar de regulering van surfactant, een essentieel stofje in de longen wat bij te vroeg geborenen te kort schiet, waardoor zij ademhalingsproblemen vertonen.

In 2003 werd hij staflid Neonatologie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, in 2004 hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en in 2005 hoofd van de afdeling Neonatologie. In 2006 werd hij hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde en tevens opleider. Sinds 2006 is hij ook divisieleider van de divisie Ontwikkelingsbiologie in de onderzoeksschool “Oncologie en Ontwikkelingsbiologie-GROW” in Maastricht.

Vanaf 2012 tot begin november 2017 was hij voorzitter van de European Society for Pediatric Research, een belangrijke Europese vereniging voor neonatologie en kindergeneeskunde met onderzoek als speerpunt. Hij was tevens (mede)organisator van verschillende (inter)nationale bijeenkomsten en congressen. Zijn voornaamste onderzoeksinteresse is de longontwikkeling en gerelateerde longproblemen bij pasgeborenen en vooral te vroeg geborenen.

Zijn belangrijkste taak is het leiden van de vakgroep Kindergeneeskunde aan het Maastricht UMC+ en als dusdanig is hij eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg die door de kindergeneeskunde geleverd wordt. Hieronder vallen de Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) en de poli Kindergeneeskunde waar onder verantwoordelijkheid van respectievelijk Dick van Waardenburg en Merel Klaassens de zorg voor kinderen met Rett syndroom geleverd wordt binnen het Rett expertisecentrum. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van het Gouverneur Kremer Centrum van het MUMC + waarin het onderzoek naar het Rett syndroom zich concentreert.

Back To Top