Ga naar hoofdinhoud
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Algemene Leden Vergadering (online)

Het bestuur van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) nodigt de leden van de vereniging uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. De ALV zal online gehouden worden op zaterdag 11 juni van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan info@rett.nl. Indien u niet deel kunt nemen, maar wel graag uw stem wilt uitbrengen over de vergaderstukken, is het ook mogelijk om een volmacht af te geven. Dit kunt u aan ons doorgeven door een mail te sturen aan info@rett.nl. Een week voor de ALV ontvangt u van ons de bijbehorende stukken, zoals de agenda, de (concept) jaarrekening alsmede het verslag van de Kascontrolecommissie en de notulen van de vorige ALV-vergadering. We zullen tijdig een link aan u verzenden.

Na afloop van het officiële deel, zijn wij graag nog wat langer informeel samen om ervaringen uit te wisselen, omdat het een onrustige tijd is geweest en we elkaar ook niet bij andere gelegenheden hebben kunnen spreken.

Een hartelijke groet,
Het bestuur

Back To Top