Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Bericht voor leden van de NRSV:

Het bestuur van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.

De ALV zal gehouden worden in Wateringen op zaterdag 19 september van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan info@rett.nl. Een week voor de ALV (11 september) ontvangt u de bijbehorende stukken, zoals de (concept) jaarrekening alsmede het verslag van de Kascontrolecommissie en de notulen van de vorige ALV.

Voor dit jaar is het ook mogelijk om digitaal bij de ALV aanwezig te zijn. Als u digitaal wenst deel te nemen dan verzoeken we u dat kenbaar te maken via info@rett.nl en we zullen dan tijdig een link aan u verzenden.

Bent u niet bij de vergadering aanwezig, maar wilt u een volmacht verlenen aan het bestuur of een ander lid (al dan niet met steminstructie) dan kunt u dat eveneens via email kenbaar maken.

Wij hopen u te zien op de Algemene Ledenvergadering.

Met hartelijk groet,
Het NRSV bestuur,

Mariëlle van den Berg, Barbara Cassenaar en Ad Linssen

Back To Top