Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Bericht voor leden van de NRSV:

Hierbij nodigt het bestuur van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) u uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. De ALV zal online gehouden worden op zaterdag 29 mei 2021 van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan info@rett.nl. Een week voor de ALV ontvangt u van ons de bijbehorende stukken, zoals de (concept) jaarrekening alsmede het verslag van de Kascontrolecommissie en de notulen van de vorige ALV-vergadering. We zullen tijdig een link aan u verzenden.

Bent u niet bij de vergadering aanwezig, maar wilt u een volmacht verlenen aan het bestuur of een ander lid (al dan niet met steminstructie) dan kunt u dat eveneens via email kenbaar maken.

Na afloop van het officiële deel, zijn wij graag nog wat langer informeel samen om ervaringen uit te wisselen, omdat het een onrustige tijd is en we elkaar ook niet bij andere gelegenheden spreken op dit moment.

Met hartelijk groet,
Het NRSV bestuur,

Mariëlle van den Berg, Barbara Cassenaar, Ad Linssen en Alja van Maanen

Back To Top