Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

In maart 2018 startte Kinderdagcentrum De Kleine Oase in Zwijndrecht met een Rett klas. Elke maandagmiddag komen er nu 7 kinderen met het Rett syndroom naar deze klas. De klas wordt begeleid door de logopedist en een begeleider van het kinderdagcentrum. Er is ook een samenwerking met Kinderdagcentrum Essenzoom in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar twee Rett klassen zijn. De locaties horen bij zorgorganisatie Gemiva SVG groep.

Waarom een Rett klas?
Binnen het KDC worden schoolgerichte activiteiten gedaan met kinderen die mogelijk later naar school gaan, of met kinderen die vanwege hun zorgbehoefte niet naar school kunnen maar wel een vorm van onderwijs nodig hebben. De kinderen met het Rett Syndroom vormen hiermee een specifieke groep en hebben daarom ook samen een klas op de maandag.

Er is besloten om specifiek aan de kinderen met het Rett syndroom onderwijs gerelateerde activiteiten aan te bieden omdat, door het toegenomen gebruik van oogbestuurde spraakcomputers en andere onderwijsmethodes, duidelijk is geworden dat de cognitieve leervermogens van veel kinderen met het Rett syndroom onaangedaan zijn. Zij hebben over het algemeen een groot  verlangen om te leren en zijn daartoe in staat.

Het Rett Syndroom is complex. De fysieke symptomen beïnvloeden de gezondheid, energie en concentratieniveaus. Bewegen, leren en communiceren worden hoofdzakelijk beïnvloed door apraxie: een verstoring van de neurologische processen voor het plannen van handelingen. In combinatie met de afwezigheid van gesproken taal en beperkt functioneel gebruik van de handen heeft dit er in het verleden toe geleid dat men aannam dat mensen met het Rett Syndroom een ernstige verstandelijke beperking hebben. Deze aanname lijkt niet juist te zijn.

Hoe ziet een les eruit?
Sandra Boer, logopedist: “Iedere les kent wekelijks dezelfde lesopzet. We starten met ons beginlied ‘Kom erbij’ van Kinderen voor Kinderen, inmiddels een herkenbaar en favoriet liedje van de kinderen. Daarna starten we met het kringgesprek. We kijken met elkaar wie er die dag allemaal aanwezig zijn in de klas. Dit doen we door naar elkaar te kijken aan de hand van foto’s op het grote scherm, maar ook door het ‘lezen’ van een woord in zijn geheel. De kinderen vertellen dit aan elkaar door middel van hun oogbestuurde spraakcomputers. We stimuleren de belangstelling voor het leren lezen en leren de letters.

Daarop aansluitend gaan we verder met het leerthema dat we op dat moment behandelen (thema’s zoals Wie ben ik, Verkeer, Aardrijkskunde, Rekenen). De meiden hebben in hun spraakcomputer een pagina specifiek gericht op het thema, hierdoor kunnen ze gericht meepraten en hierover communiceren met elkaar.

Naast de spraakcomputers maken we ook gebruik van low-tech communicatiemiddelen zoals ja-nee kaarten, vier-vakken-boek, abc-spiraalboek, woordkaarten, filmpjes en voorwerpen passend bij het thema. Dit zorgt voor meer communicatiemogelijkheden voor de kinderen en het biedt hen ondersteuning om actief mee te kunnen doen met de les. Als afsluiting van de les luisteren we naar ons eind liedje ‘dag school, dag klas’.

Het is goed om te zien hoe de kinderen op elkaar reageren, actief meedoen met de les en hier ook van genieten. Er is een positief effect op het leervermogen van de meiden: ze reageren adequaat met hun computer en laten eerder behandelde lesstof met regelmaat terugkomen. De ouders en begeleiders van de groepen waarin de kinderen met het Rett Syndroom zitten, krijgen veel informatie en zijn deels ook naar een communicatie teamdag geweest speciaal gericht op het Rett Syndroom. Met onze ondersteuning, behandeling en onderwijs zoeken we actief naar optimale ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven.”

Back To Top