Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Start netwerk Rett Syndroom & Onderwijs

Begin 2021 gaan we van start met het netwerk Rett Syndroom & Onderwijs! Graag komen wij in contact met professionals (oa leerkrachten) die graag betrokken willen zijn.

Sinds enkele jaren is er in Nederland meer aandacht voor de mogelijkheden van personen met het Rett Syndroom. Nu zij toegang krijgen tot de juiste hulpmiddelen voor Ondersteunde Communicatie, blijkt dat zij ook meer mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen. Het geven van onderwijs aan personen met Rett syndroom is echter niet eenvoudig. Met regelmaat krijgen wij bijvoorbeeld vragen over de manier waarop het niveau van een leerling adequaat kan worden vastgesteld, zodat het onderwijs op het juiste niveau gegeven kan worden. 

We zullen vanuit het netwerk Rett Syndroom & Onderwijs onze kennis en kunde met elkaar gaan delen en samen op zoek gaan naar antwoorden en nieuwe oplossingen. 

We willen alle leerkrachten die in Nederland betrokken zijn bij het geven van onderwijs aan personen met Rett syndroom met elkaar in contact brengen om kennis te delen en nieuwe kennis en ervaring op te doen. We kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig om vooruit te komen. Wij willen hen bijstaan, zodat zij hun leerling(en) en de ouders vooruit kunnen helpen en we willen leren van de creatieve oplossingen die zij al gevonden hebben. We geloven dat het mogelijk is dat iedere persoon met Rett syndroom in de toekomst een leerling met Rett syndroom zal zijn. Zij hebben allemaal recht op goed onderwijs dat aansluit bij hun vaardigheden en compenseert voor eventuele beperkingen. 

We zullen starten met online bijeenkomsten, maar hopen uiteindelijk ten minste 1 keer per jaar fysiek bij elkaar te komen. Daarnaast zullen we periodieke online bijeenkomsten blijven organiseren waarin iedereen zijn/haar vragen kan stellen en ruggespraak kan houden met collega’s. 

Datum en tijd voor 1e Online kennismaking:

18 januari 2021 – 15:15 uur – 16:15 uur of

22 januari 2021 – 15:15 uur – 16:15 uur 

Datum en tijd voor volgende Online bijeenkomsten:

5 februari 2021  – 15:15 uur – 16:15 uur 

19 maart 2021 – 15:15 uur – 16:15 uur 

16 April 2021  – 15:15 uur – 16:15 uur 

Aanmelden voor professionals:

https://forms.gle/UskTMhzyddFURpLb7 

Wie faciliteren het Netwerk Rett Syndroom & Onderwijs? 
Kitty van der Werff, moeder van 2 prachtige zonen. Sinds haar afstuderen in 1999 is zij leerkracht in het speciaal onderwijs (Mytyl/Tyltylschool). Daarnaast heeft zij gewerkt als Ambulant Begeleider en als leerkracht op de Vrijeschool. Eind 2017 is zij gevraagd om op KDC Nifterlake het onderwijs voor leerlingen met het Rett syndroom vorm te geven. Sinds dit najaar is zij betrokken bij de oprichting van het netwerk Rett Syndroom & Onderwijs. Naast de kennis die zij de afgelopen 21 jaar heeft opgedaan, is haar intuïtie een belangrijke tool.

Gerna Scholte is sinds 2011 betrokken bij de NRSV als Logopedist en Taal-spraakpatholoog. In 2016 organiseerde zij samen met de NRSV het congres Rett Education NL en richtte in 2017 samen met Gill Townend het netwerk Rett Syndroom & Logopedie op. In de afgelopen jaren heeft het netwerk bijgedragen aan het toegankelijk maken van geletterdheid als deel van de communicatie behandeling. We erkennen echter dat voor het geven van onderwijs een andere expertise nodig is.

Klaartje van Schijndel – Huisarts / Ouder en ervaringsdeskundige, al vele jaren zet zij zich in voor de verschillende netwerken en de communicatie en het onderwijs van haar eigen dochter. Zij is voor velen in Nederland een vraagbaak geweest, doordat zij altijd uitgegaan is van de mogelijkheden van haar eigen dochter. 

Mariëlle van den Berg – Arts / Voorzitter van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging, betrokken bij de oprichting van de verschillende netwerken en de organisatie van uiteenlopende (internationale) congressen over Rett Syndroom. 

Wie zijn nog er o.a. nog meer betrokken bij netwerken voor Rett Syndroom?

Dr. Gill Townend – Onderzoeker, Logopedist/Taal- en Spraakpatholoog, is sinds 2012 werkzaam voor het Rett Expertisecentrum in Maastricht en de ontwikkelaar van de Richtlijn Rett Syndroom & Communicatie. In 2017 richtte zij samen met Gerna Scholte het netwerk Rett Syndroom & Logopedie op. In 2019 promoveerde zij en publiceerde zij de richtlijn Communicatie en Rett Syndroom, daarnaast richtte zij samen met Hanneke Borst het netwerk Rett Syndroom & Fysiotherapie op en is zij betrokken bij Rett UK, de Britse oudervereniging. 

Hanneke Borst – is sinds 2018 als (kinder)fysiotherapeut betrokken bij de NRSV en het Rett Expertisecentrum als onderzoeker, naast dat zij werkzaam is op Kinderdagcentrum Esse Zoom van Gemiva SVG en daar meerdere personen met Rett Syndroom begeleidt. Zij doet onderzoek naar de grove motoriek van personen met Rett syndroom en faciliteert het netwerk Rett Syndroom & Fysiotherapie. 

Ouders en professionals werken nauw samen in het verbeteren van de cognitieve, fysieke en communicatieve mogelijkheden van kinderen en volwassenen met Rett syndroom. 

Back To Top