skip to Main Content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Landelijk netwerk Rett Syndroom & Fysiotherapie

Vanuit het Rett Expertisecentrum Maastricht en de NRSV is in 2018 het landelijke netwerk Rett Syndroom & Fysiotherapie opgericht. Het netwerk bestaat uit fysiotherapeuten die werkzaam zijn met kinderen, tieners en/of volwassenen met het Rett syndroom.

Doel

Een groep vormen van fysiotherapeuten die toegerust zijn op het gebied van motoriek en weten wat ze moeten doen als het gaat om de behandeling van personen met het Rett syndroom.

Missie

Het netwerk brengt fysiotherapeuten, die werken met personen met het Rett syndroom, met elkaar in contact om de behandelcompetentie en -capaciteit in Nederland te vergroten. Deze specialisten kunnen dan lokaal de voorwaarden creëren voor een zo optimaal mogelijke motorische ontwikkeling van personen met Rett syndroom.

Organisatie

Het landelijke netwerk komt twee keer per jaar een dag bij elkaar om casuïstiek te bespreken, elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en recente wetenschappelijke inzichten.
Meer informatie voor zorgverleners en professionals vindt u hier.

Activiteiten voor professionals

Er worden diverse workshops en studiedagen georganiseerd voor professionals over dit onderwerp, soms in combinatie met ouders en/of het Netwerk Rett Syndroom & Logopedie. Zie de nieuwsberichten en de agenda. Ook zijn er webinars beschikbaar over allerlei thema’s.

Contact

Voor vragen of het verwijzen van een fysiotherapeut of andere zorgverlener naar het netwerk, verwijzen we naar de contactgegevens.

Back To Top