Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) nodigt je uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. De ALV zal online gehouden worden op zaterdag 6 mei 2023 van 15.00 uur tot ca. 17.00 uur.

Je kunt je aanmelden door een email te sturen aan info@rett.nl. Een week voor de ALV ontvang je van ons de bijbehorende stukken, zoals de (concept) jaarrekening alsmede het verslag van de Kascontrolecommissie en de notulen van de vorige ALV-vergadering. We zullen tijdig een link verzenden voor de vergadering.

Ben je niet bij de vergadering aanwezig, maar wil je een volmacht verlenen aan het bestuur of een ander lid (al dan niet met steminstructie) dan kun je dat ook via email kenbaar maken.

Na afloop van het officiële deel praten we graag nog wat langer informeel met elkaar door. Leuk om elkaar zo weer te kunnen ontmoeten!

Met hartelijk groet,
Het NRSV bestuur,

Mariëlle van den Berg, Ad Linssen, Dianne Willems en Alja van Maanen

Back To Top