Skip to content
De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging vertegenwoordigt alle personen met Rett syndroom in Nederland

Coachingdag Ontwikkeling – Deventer

Kitty, Hanneke, Mariëlle en Gerna

Op zaterdag 23 september 2023 komt er een nieuwe coachingdag over ontwikkeling in Deventer, als vervolg op de eerste pilotdag van dit voorjaar in Capelle aan de IJssel. Op deze manier maken we coaching/advies door onze netwerkcoördinatoren en experts Hanneke Borst, Kitty van der Werff en Gerna Scholte nog meer toegankelijk voor onze leden.

Ontwikkeling
Zijn jullie toe aan de volgende stap in de ontwikkeling van jullie dochter of zoon met Rett syndroom? Willen jullie aan de slag met educatie en/of ontwikkeling, maar weten jullie niet goed waar te beginnen? Of zijn jullie bezig met educatie en ontwikkeling, maar zijn jullie benieuwd of er nog meer mogelijk is? Heeft jullie dochter of zoon logopedie en fysiotherapie, maar willen jullie nieuwe mogelijkheden ontdekken?

In de netwerken logopedie, fysiotherapie en educatie hebben de netwerk experts de afgelopen jaren veel kennis gedeeld en opgebouwd. Deze kennis en ervaring willen we graag meer met jullie delen. Vanuit de NRSV en de coördinatoren van de professionele netwerken voor Rett syndroom is hiervoor nu de mogelijkheid. Op diverse locaties in het land ontmoeten wij onze leden graag om een dagdeel met en over jullie kind te praten en een aantal dingen uit te proberen.

De dag begint met een gezamenlijke inloop, gevolgd door 3 individuele sessies van 45 minuten op het gebied van educatie, logopedie en fysiotherapie. Tussendoor is er tijd om bij te praten met de andere ouders en met bestuursleden van de NRSV. 

Locatie
ODC ’t Lantaarntje in Deventer heeft haar locatie beschikbaar gesteld voor deze dag.
Er zijn voorzieningen zoals een tillift, verschoonruimte, rustruimte en magnetron om voeding op te warmen aanwezig. De gezinnen zullen in een groepsruimte verblijven, waar ook 1 of 2 bestuursleden aanwezig zijn om een huiskamer-sfeer te creëren. De individuele sessies vinden plaats in de behandelruimtes van het ODC.

Individuele sessies
Er worden individuele sessies aangeboden op drie domeinen:

Educatie en ontwikkeling door Kitty van der Werff
Logopedie en communicatie door Gerna Scholte
Fysiotherapie en beweging door Hanneke Borst
Per sessie is er 45 minuten beschikbaar, voor onderzoek, advies en het bespreken van vragen. Een eigen behandelaar of begeleider mag hierbij ook aansluiten om een soepele overdracht te garanderen.

Deelname en aanmelding
Er is nog ruimte voor deelnemers op deze dag. Meld je hier aan! Bij vragen, mail naar hanneke.borst@rett.nl.
Deze dag is bedoeld voor ouders/verzorgers van een persoon met Rett syndroom. Het is onze hoop om praktische tips en handvatten te kunnen geven, waarmee jullie thuis direct aan de slag kunnen. Behandelaars en begeleiders van jullie kind zijn van harte welkom om met jullie mee te komen, je te ondersteunen en gezamenlijk te leren.
Let op: behandelaars en begeleiders van je kind moeten zichzelf ook aanmelden en een onkostenvergoeding voldoen. Na aanmelding krijg je van ons een link voor aanmelding van behandelaars of begeleiders. Die link stuur je door naar de betrokken professionals die met je mee zullen komen. De professionals melden zich aan en betalen de onkostenbijdrage.

Globaal programma
Er is ruimte voor 2 groepen van elk 3 kinderen met hun ouders op deze dag. De eerste groep start om 8.30 en sluit af met een lunch, de tweede groep begint met de lunch en is rond 16.00 klaar. Voor beide groepen is er gelegenheid om langer te blijven (ochtendgroep) of eerder te komen (middaggroep) voor ontmoeting.

Voorlopig programma:
8.30 inloop en welkom 1e groep ouders en kinderen
9.00 1e sessie
10.00 2e sessie
11.00 3e sessie

12.00 Lunch – inloop 2e groep ouders en kinderen, napraten met 1e groep
13.00 1e sessie
14.00 2e sessie
15.00 3e sessie
16.00 napraten en afronden met ouders

Kosten
De kosten voor deelname aan deze dag zijn €95 per kind/volwassene met Rett syndroom, inclusief lunch en een coachingsessie met onze expert educatie Kitty van der Werff. Dit bedrag wordt direct bij aanmelding verrekend. Deelnemers ontvangen apart nog een rekening voor de sessies met de logopedist en/of fysiotherapeut. De kosten per sessie van elk 45 minuten consultatie voor logopedie en/of fysiotherapie bedragen per stuk € 75. De kosten voor deze twee consulten kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar als specialistische, eenmalige zorg. Ook als uw kind al fysiotherapie en logopedie ontvangt via een KDC of een eigen logopedist of fysiotherapeut. De ervaring leert dat dit goedgekeurd kan worden.
Het consult educatie kan niet gedeclareerd worden. Voor de eigen bijdrage van € 95 kunt u mogelijk het persoonsgebonden budget – vrije ruimte gebruiken.
Op deze manier blijven de kosten voor elk deelnemend gezin zo laag mogelijk en maken we gebruik van beschikbare financiële middelen.

Andere regio’s
We hopen dit soort individuele ontmoetings- en adviesdagen in verschillende regio’s aan te gaan bieden. De volgende coachingdag willen we graag gaan plannen in de omgeving Groningen/Friesland. Daarvoor kunnen mensen met interesse zich melden per email bij Hanneke Borst via hanneke.borst@rett.nl. Als jullie suggesties hebben voor een mogelijke locatie, horen we dit graag.

Ook als je in een andere regio woont, maar wel interesse hebt in individuele coaching, en als je alvast je interesse wilt aangeven of een plekje wil reserveren, of een kinderdagcentrum of school in een andere regio weet waar we een coachingdag kunnen organiseren, mail dan ook naar hanneke.borst@rett.nl.

Leuk om jullie op 23 september te mogen begroeten!

Gerna Scholte, spraak-taal patholoog – coördinator Netwerk Rett syndroom & Logopedie
Kitty van der Werff, leerkracht – coördinator Netwerk Rett syndroom & Educatie
Hanneke Borst, kinderfysiotherapeut – coördinator Netwerk Rett syndroom & Fysiotherapie
Mariëlle van den Berg, voorzitter NRSV

Back To Top